పాదయాత్రలో సెల్ఫీలు, నెత్తి మీద ముద్దులు తప్ప కొత్తగా ఏముంది

వైఎస్ జగన్ పాదయాత్ర ఈరోజు ఇచ్చాపురంలో జరిగిన బహిరంగ సభతో ముగిసింది. ఈ పాదయాత్రకు సంబంధించి...

Read More