కొడాలి నాని యాక్టీవ్ అయ్యాడోచ్… జీవిత కాలం ఆయనే సీఎం

గత కొద్ది కాలంగా కొడాలి నాని, వైసిపి పార్టీ కార్యక్రమాలలో యాక్టీవ్ గ ఉన్నట్లు కనపడటం లేదు. అలా అని...

Read More