దేవి నవరాత్రులలో అమ్మవారికి రోజు ఏ నైవేద్యం పెడతారో తెలుసా?

ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నుంచి ఆశ్వయుజ శుద్ధ నవమి వరకు దేవి శరన్నవరాత్రులు జరుగుతాయి....

Read More